AK-Samvirkes blanketterBemærk: Blanketterne på denne side bliver ikke længere opdateret
Se Danske A-kassers hjemmeside her.
 

Revideret 11.1.2016 -(AR225, AR241, AR249, AR250, AR258, AR252, AR285, AR286, AR297)


Her finder du blanketter, som bruges til udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn. Blanketterne er sorteret i følgende kategorier:


Ledighedserklæringer mv.
AR 251 Ledighedserklæring - lønmodtagere (2015 version 2)

AR 265 Ledighedserklæring - nyuddannede/værnepligtige (2015 version 1)

AR 256 Erklæring til brug ved -ledighed efter endeligt ophør som selvstændig, - overgang til efterløn efter endeligt ophør som selvstændig - ledighed ved midlertidigt ophør som selvstændig (2015 version 1)

AR 259 Supplerende oplysninger om andet arbejde mv. (2011 version 1)

AR 230 Frigørelsesattest (2012 version 2)

AR 232 Skema til opgørelse af overskydende timer (2012 version 2)

AR 261 Arbejdserklæring (2012 version 2)

AR 274 Arbejdsgivererklæring. Beregning af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn (2011 version 1)

AR 296 Erklæring om fravær (2011 version 1)


Dagpengekort og ydelseskort mv.
AR 272 Dagpengekort - månedskort (2015 version 1)

AR 270 Beskæftigelsesoversigt (2011 version 1)


Feriedagpenge

AR258 Ansøgning om dagpenge under ferie - ferieåret 2017/2018 (2017 version 1)

AR258 Ansøgning om dagpenge under ferie - ferieåret 2016/2017 (2016 version 1)Efterløn
AR 283 Ansøgning om efterløn (2016 version 1)

AR 285 Efterlønskort - lønmodtagere (2016 version 1)

AR 286 Efterlønskort - selvstændig virksomhed på nedsat tid (2016 version 1)

AR 252 Blanket til fravalg af efterlønsordningen eller pause i indbetalingen af efterlønsbidrag (2016 version 1)

AR 268 Efterlønserklæring (2015 version 1)

AR 246 Supplerende oplysninger om pension til brug for efterløn (2014 version 1)

AR 249 EØS-efterlønskort - modtagere af efterløn, der har bopæl eller lønarbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne (2016 version 1)

AR 250 EØS-efterlønskort - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med efterløn i et andet (2016 version 1)

AR 241 EØS-efterlønskort (selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz (2016 version 1)

AR 284 Ansøgning om efterløn for personer med fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn (2016 version 1)

AR 297 Efterlønskort (selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med efterløn) - (2016 version 1)

AR 298 Efterlønserklæring for 6 måneder (2011 version 1)

AR 299 Efterlønserklæring for 6 måneder - arbejde (2015 version 1)

AR 225 Årsskema - for medlemmer, der har fået tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (samtidig med efterløn) - (2016 version 1)

AR 226 Årsskema 1 - om opgørelse af skattepligtig indkomst for medlemmer, der driver selvstændig virksomhed (personligt drevet virksomhed) - (2015 version 1)

AR 228 Årsskema 1 - om opgørelse af skattepligtig indkomst for medlemmer, der driver selvstændig virksomhed i selskabsform samtidig med efterløn (2015 version 1)


Optagelse og overflytning
AR 50 Ansøgning om optagelse i eller skift af a-kasse (2012 version 6)

AR 53 Bilag til ansøgning om skift af a-kasse (2012 version 5)


EØS blanketter
EØS1 ansøgning om PDU2

EØS6 ansøgning om PDU1

EØS8 EØS-Dagpengekort

DK 001 EØS-Dokumentation for EØS forsikringsperioder med henblik på efterløn

Øvrige EØS blanketter, fx. SED og PD blanketter mv. findes på vores nordiske WIKI


Andre blanketter
AR 269 Oplysninger fra arbejdsgivere (2011 version 1)

AR 290 Overdragelseserklæring (2011 version 1)

AR 291 Kvittering for løn fra a-kassen samt for udbetaling af resttilgodehavender fra Lønmodtagernes Garantifond (2011 version 1)

AR 295 Bilag til aftalebekræftelse eller kontrakt for musikgrupper (2011 version 1)

AR 301 Ansøgning om Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse (2015 version 1)

AR 302 Ydelseskort Arbejdsmarkedsydelse (2015 version 1)


Udgåede/ændrede blanketter
AR 50 Ansøgning om optagelse i eller skift af a-kasse - udgået foråret 2012 (2011 version 1)
AR 51 Ansøgning om optagelse for selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefælle (2011 version 1)
AR 52 Ansøgning om kombinationsforsikring (2011 version 1)
AR 53 Bilag til ansøgning om skift af a-kasse (2011 version 01)
AR 54 Tillægsoplysninger efter overflytning (2012 version 3)

AR 54 Bilag til ansøgning om skift af a-kasse (2010 version 09)
AR 235 Erklæring til udbetaling af dagpenge under aktivering på 4 uger eller derover (månedskort) - (2011 version 1)
AR 244 Erklæring om overgang til orlov til børnepasning - lønmodtagere - udgået den 30. juni 2011 (2011 version 1)
AR 247 Erklæring om overgang til orlov til børnepasning - selvstændige erhvervsdrivende - udgået den 30. juni 2011 (2011 version 1)
AR 257 Ansøgning om dagpenge under ferie - for nyuddannede - ferieåret 2011/2012 - udgået 1. juni 2012 (2012 version 2)
AR258 Ansøgning om dagpenge under ferie - ferieåret 2015/2016 (2015 version 1)

AR 258 Ansøgning om dagpenge under ferie - ferieåret 2014/2015 (2014 version 1)
AR 258 Ansøgning om dagpenge under ferie - ferieåret 2013/2014 (2013 version 4)
AR 258 Ansøgning om dagpenge under ferie - ferieåret 2011/2012 (2012 version 2)
AR 258 Ansøgning om dagpenge under ferie - ferieåret 2012/2013 (2012 version 2)
AR 272 Dagpengekort - månedskort - udgået den 16. maj 2012 (2012 version 1)
AR 281 Erklæring til udbetaling af orlovsydelse til børnepasning - udgået den 30. juni 2011 (2011 version 1)
AR 282 Erklæring til udbetaling af orlovsydelse ved ophold uden for EØS-landene - udgået den 30. juni 2011 (2011 version 1)
AR 288 Ansøgning om efterlønsbevis for lønmodtagere - udgået
AR 300 Erklæring om ansættelse i akutjob / Ansøgning om jobpræmie (2012 version 4)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedligeholder indtil videre blanketterne:
Blanket til dagpengesats til selvstændig erhvervsdrivende AR 255

Meddelelse om arbejdsfordeling AR 292 og AR 293

Lægeattester AR 275, AR 276 og AR277

Blanketter om jobrettet uddannelse mv. AR 237, AR 240 og AR 245

Derudover en række underskriftformularer mv.

Blanketterne findes på http://star.dk/da/Om-STAR/Blanketter.aspx

 
  AK-Samvirke     Nørre Farimagsgade 43     1364 København K    Tlf. 3586 6600